GARA

2005. március 16-án indult az oldal gara.dox.hu néven, baráti buzdításra. Garának ekkor nem volt olyan működő weboldala, amely a községi eseményekről tudósított volna. Az oldal röpke 1 év alatt azonban kinőtte önmagát, úgy anyag nagyságban, mint látogatottságban. Ekkor született meg az ötlet a „garaweb.hu” Domain név regisztrálásáról, és az új nagyobb, gyorsabb tárhely megvásárlásáról. Megérte a befektetés, hiszen az elmúlt 14 év alatt 595 291 látogató több mint 2 millió lapot nyitott meg az oldalon. Ezek a számok bizonyítják a „garaweb” létjogosultságát. Több mint 30 országból, Ausztráliától Kanadáig, látogatják rendszeresen az oldalt. Segíttettünk már 1927-ben Brazíliába kivándorolt család őseinek a felkutatásában is. 2 éve elkezdtem felkutatni a régi képeslapokat Garáról. Az aukciós oldalakon sikerült pár régi Garai képeslaphoz hozzájutnom, melyeket szintén az oldalon láthattok.
Emellett községünk történetével összefüggésben sikerült megvásárolnom az alábbi dokumentumokat is, melyeket felhasználtam a község történetének feldolgozásánál: Hátsek Ignácz rajzolta Bács-Bodrog vármegye közigazgatási térképe 1880, Magyarország 1914-es helységnévtár, Gyalay Mihály Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában - Csánki Dezső, Magyarország vármegyéi és városai Borovszky Samu, Bács - Bodrog vármegye Borovszky Samu, Baja és Bács -Bodrog vármegye községei 1934 Rapcsányi Jakab, Bács - Bodrog vármegye községei Iványi István, Bunyeváczok Bellosics Bálint.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki erkölcsileg és anyagilag támogatott abban, hogy az oldal létrejöhetett, folyamatosan bővülhet, és működhet.

Üdvözlettel palipapa

Gara